Default Product Thumb
/Acasa/Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

1. Introducere

1.1 Acest website: https://fabify.com/ro/ este deținut și operat de către Sanlucar Digital OÜ. Informațiile privind societatea noastră se află la finalul acestui document.

1.2 Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții. Aceștia înlocuiesc orice versiuni anterioare. Vă rugăm să imprimați sau să salvați acești termeni și condiții pentru utilizări viitoare, deoarece nu putem garanta că aceștia vor rămâne accesibili pe website-ul nostru în viitor.

1.3 Acești termeni și condiții se aplică utilizării website-ului nostru. Vânzarea de bunuri prin intermediul website-ului nostru este supusă unor termeni și condiții separate disponibile aici Termeni de furnizare

1.4 Când ne referim la „Consumator”, astfel cum este prevăzut mai jos, ne referim la o persoană sau grup de persoane constituite în asociații, care acționează în scopuri ce se află în afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale.

2. Modificări ale termenilor și condițiilor

2.1 Putem modifica acești termeni și condiții prin postarea versiunii revizuite în orice moment pe website-ul nostru. Vă rugăm să verificați website-ul nostru din când în când. Vă veți supune prevederilor contractului revizuit dacă continuați să utilizați website-ul nostru după data de intrare în vigoare afișată.

3. Politica de utilizare acceptabilă

3.1 Vă obligați să nu întreprindeți niciuna dintre următoarele în legătură cu website-ul nostru:

3.1.1 să încălcați orice lege aplicabilă, regulament sau cod de conduită sau să încălcați orice drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale altora;

3.1.2 să imitați orice persoană sau entitate în scopul inducerii în eroare a altora;

3.1.3 să utilizați website-ul nostru pentru a furniza un serviciu similar terților sau altfel în vederea concurării cu noi;

3.1.4 să utilizați website-ul nostru pentru e-mailuri nesolicitate, spam, scheme piramidale sau altele similare sau frauduloase;

3.1.5 să întreprindeți orice poate avea efectul de a perturba website-ul nostru, inclusiv viermi, viruși, bombe software sau corespondențe în masă;

3.1.6 să întreprindeți orice poate afecta negativ plăcerea altor utilizatori în ceea ce privește website-ului nostru;

3.1.7 să obțineți acces neautorizat la orice parte a website-ului nostru sau a echipamentelor utilizate pentru furnizarea website-ului nostru;

3.1.8 să folosiți orice mijloace automatizate pentru a interacționa cu sistemele noastre, cu excepția motoarelor de căutare publice; sau

3.1.9 să încercați, încurajați sau ajutați oricare dintre cele de mai sus.

4. Conținut

4.1 Facem tot posibilul pentru a ne asigura că informațiile publicate pe acest website sunt corecte și actualizate. Cu toate acestea, informațiile furnizate pot include uneori erori neintenționate sau inconsecvențe, astfel că nu putem garanta faptul că sunt întotdeauna corecte sau actualizate. 

4.2 Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, elimina sau șterge conținutul sau de a divulga autorităților relevante sau reclamantului, în limitele și în condițiile prevăzute de lege, orice conținut sau comportament, fără notificare sau rambursare, dacă acesta face obiectul unei plângeri sau în cazul în care avem motive să credem că încalcă termenii și condițiile noastre sau că astfel de măsuri sunt necesare pentru a ne proteja pe noi sau pe alții sau că s-a comis o infracțiune sau dacă suntem obligați să întreprindem aceste acțiuni în baza legii sau la solicitarea autorității competente.

5. Servicii/publicitate/website-uri a(le) unor terțe părți

5.1 Putem face legături către website-uri ale unor terțe părți care vă pot interesa și / sau putem include publicitate din partea unor terțe părți pe website-ul nostru și / sau putem utiliza serviciile furnizate de terțe părți pe website-ul nostru. Nu recomandăm, nu susținem și nici nu suntem responsabili din punct de vedere legal pentru acele website-uri sau servicii. Utilizați astfel de website-uri sau servicii terțe pe propria răspundere.

6. Confidențialitate

6.1 Vă angajați și sunteți de acord cu faptul că putem prelucra datele dumneavoastră personale în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor disponibilă aici Confidentialitate si fisiere cookie, care poate fi modificată din când în când.

7. Funcționarea website-ului nostru 

7.1 Nu garantăm că website-ul nostru va funcționa neîntrerupt sau fără erori și nu suntem responsabili pentru pierderile care decurg din astfel de erori sau întreruperi. Avem dreptul, fără notificare prealabilă și fără a ne fi angajată răspunderea (a) să suspendăm funcționarea website-ul pentru reparații, întreținere, îmbunătățiri sau din alte motive tehnice și (b) să facem modificări website-ului nostru.

8. Contul dumneavoastră

8.1 Dacă vă permitem să creați un cont pe website-ul nostru, acesta este doar pentru uz personal și nu poate fi transferat. Nu trebuie să autorizați sau să permiteți altei persoane să vă utilizeze contul. Vă angajați să aveți grijă, în mod rezonabil. să păstrați confidențialitatea informațiilor de conectare și să ne anunțați imediat despre orice încălcare aparentă a securității, cum ar fi pierderea, furtul, utilizarea abuzivă sau divulgarea sau utilizarea unei parole în mod neautorizat. Sunteți responsabil pentru terții care vă utilizează contul sau identitatea (cu excepția cazului și în măsura în care noi suntem de vină).

8.2 Avem dreptul în orice moment, cu sau fără notificare, de a înlătura contul dumneavoastră de pe website-ul nostru, inclusiv de a șterge toate datele incluse în acesta, dacă avem motive să credem că utilizarea acestuia încalcă în vreun fel legea, termenii și condițiile noastre sau alte politici disponibile pe acest website.

9. Răspunderea

9.1 Nimic din prezentul contract nu limitează sau exclude în niciun fel răspunderea noastră pentru neglijență cauzatoare de moarte sau vătămare corporală sau pentru denaturări frauduloase sau pentru orice altă acțiune care nu poate fi exclusă sau limitată în mod legal. În această secțiune, orice referință la noi include angajații și agenții noștri.

9.2 Dacă sunteți un Consumator, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de noi sau de angajații sau agenții noștri în situațiile în care:

9.2.1 nu există o încălcare, în dauna dumneavoastră, a unei obligații legale din partea noastră sau a oricăruia dintre angajații sau agenții noștri;

9.2.2 o astfel de pierdere sau daună nu a fost previzibilă în mod rezonabil (ceea ce înseamnă că nu a fost o consecință evidentă a încălcării noastre sau nu a fost prevăzută de dumneavoastră și de noi la momentul încheierii acestui contract);

9.2.3 o astfel de pierdere sau daună este cauzată de dumneavoastră, de exemplu prin nerespectarea prezentului contract; sau

9.2.4 o astfel de pierdere sau daună se referă la o afacere de-a dumneavoastră.

9.3 Dacă sunteți un Consumator, veți fi răspunzător pentru orice pierdere sau daună previzibilă în mod rezonabil pe care o suferim ca urmare a încălcării acestui contract sau a utilizării necorespunzătoare a website-ului nostru (sub rezerva, bineînțeles, a obligației noastre de a atenua orice pierderi).

9.4 Următoarele clauze se aplică doar dacă sunteți o societate:

9.4.1 În niciun caz (inclusiv propria noastră neglijență) nu vom fi răspunzători pentru:

a) pierderi economice (inclusiv, fără a ne limita la, pierderi de venituri, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate);

b) pierderea fondului comercial sau a reputației;

c) pierderi speciale, indirecte sau consecutive; sau

d) deteriorarea sau pierderea datelor

(chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi).

9.4.2 Ne veți despăgubi împotriva oricăror revendicări și răspunderi legate direct sau indirect de utilizarea de către dumneavoastră a website-ului și / sau de încălcarea prezentului contract.

9.4.3 În măsura permisă de lege, dumneavoastră și noi excludem toate condițiile, indiferent dacă sunt impuse prin statut sau prin lege sau altfel, care nu sunt menționate în mod expres în acest contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1 Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor utilizate pe sau în legătură cu website-ul nostru sunt deținute de noi sau de furnizorii noștri, parteneri sau alți utilizatori. Numai pentru uz personal, puteți vizualiza astfel de materiale pe dispozitivul dumneavoastră. Nu aveți dreptul de a utiliza în alt mod un astfel de material, inclusiv prin copiere, vânzare sau modificare a acestuia ori preluare a extraselor din acesta fără consimțământul nostru prealabil în scris. Solicitările în vederea obținerii consimțământului trebuie adresate Fabify folosind formularul de contact din secțiunea "Contactează-ne".

10.2 Pentru evitarea oricărui dubiu- nu aveți dreptul să colectați, să îndepărtați, să culegeți, să încadrați sau să creați legături spre pagini secundare cu privire la orice informații de pe website-ul nostru fără consimțământul nostru prealabil în scris. Solicitările în vederea obținerii consimțământului trebuie adresate Fabify folosind formularul de contact din secțiunea "Contactează-ne".

10.3 Dacă publicați conținut pe website-ul nostru sau ne oferiți idei sau sugestii, ne permiteți, fără costuri și în mod perpetuu, să folosim și să adaptăm în tot sau în parte materialul, astfel cum dorim, atât pe propriul nostru website, cât și, în scopuri de marketing, pe alte canale, inclusiv diferite website-uri, rețele sociale și e-mailuri.

11. Legea engleză

11.1 Acești termeni și condiții vor fi guvernați de legislația engleză și orice litigii vor fi soluționate numai de instanțele din Regatul Unit. Dacă sunteți consumator, veți beneficia de orice dispoziții obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident. Nimic din acești termeni și condiții nu vă afectează drepturile de consumator de a vă baza pe astfel de dispoziții obligatorii ale legislației locale.

12. Dispoziții generale

12.1 Putem trimite toate notificările conform prezentului contract prin e-mail la cea mai recentă adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o (cu excepția cazului în care se stipulează altfel în prezentul contract). Titlurile utilizate în acest contract au caracter informativ și nu sunt obligatorii. Orice neexercitare sau neaplicare din partea oricărei părți a oricărui drept sau prevedere a acestui contract nu reprezintă o „renunțare” la aceste drepturi (i.e. că nu ar putea fi puse în aplicare ulterior). Dacă o parte a acestui contract nu produce efecte sau nu poate fi pusă în aplicare din orice motiv, restul contractului va continua să fie aplicabil. Putem transfera acest contract unei terțe părți, dar acest lucru nu va afecta drepturile sau obligațiile dumneavoastră. O persoană care nu este parte la acest contract nu va avea drepturi de a pune în aplicare acest contract decât în măsura în care se specifică altfel în mod expres.

13. Reclamații

13.1 Dacă aveți vreo reclamație, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact din secțiunea "Contactează-ne".

14. Informațiile societății noastre

14.1 Numele societății: Sanlucar Digital OÜ

14.2 Denumirea comercială: Fabify

14.3 Tara de înmatriculare: Estonia

14.4 Numărul de înmatriculare: 16118367

14.5 Sediul social: Caspart House , Telliskivi 57-105 , 10412 Tallinn

14.6 Adresa principală unde ne desfășurăm activitatea: Caspart House , Telliskivi 57-105 , 10412 Tallinn

14.7 Adresa de e-mail de contact: [email protected]

14.8 Alte informații de contact: consultați website-ul nostru - https://fabify.com/ro/

Data intrării în vigoare: 01.09.2020